Träningsredskap utomhus

Se även

Idrottsparkens träningsområde för seniorer:

På utegym kan man träna och njuta av den friska luften samtidigt. Utegym finns placerade på flera ställen runtom i staden och kan fritt användas av alla. På gymmen finns redskap för både nybörjare och för dem som söker mer utmaning. Förutom utegymmen listade nedan, finns det även ett utegym riktat till seniorer vid Rosenkvarteret.

 

Se även

Idrottsparkens träningsområde för seniorer:

Lokaliteter

Lokaliteter

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis