Museum

Åbo museicentral är takorganisation för alla museer som Åbo stad äger och driver. Museicentralen administrerar stadens föremåls- och konstsamlingar, och är även regionalt ansvarsmuseum för Egentliga Finland.

Museicentralen ansvarar för stadens kultur-, konst- och naturhistoriska museiverksamhet. Den inrättar och underhåller föremåls- och konstsamlingar samt främjar bevarandet av kulturmiljön. Museicentralen är förmedlare av kulturarvet och den visuella kulturen. Forskning och förmedling av kunskap genom utställningar och publikationer utgör verksamhetens grund. 

Museicentralen förstärker stadens identitet och förståelsen av kulturella innebörder. Grunden i detta arbete utgörs av museologiska principer. Utöver det som är typiskt för Åbo och Egentliga Finland präglas verksamheten av internationalisering bland annat i form av olika internationella projekt.