Arkeologiska samlingarna

Fråga oss

Åbo museicentral har en omfattande samling arkeologiska föremål och prover. Insamlandet inleddes i slutet av 1800-talet. Numera har samlingen drygt 100 000 undernummer. Fynden dateras både till förhistorisk (före 1150-tal ) och till historisk tid.

Den arkeologiska samlingen används i samband med olika forskningsprojekt och den visas i Museicentralens utställningar. Även förmålsslån till andra museer beviljas. 

I samlingen införlivas i huvudsak fynd och prover från museets arkeologiska forskningsarbete.