Brukssamlingen

Fråga mer

Till bruks- eller den pedagogiska samlingen hör sådana museiföremål som man får röra och använda. Även dessa föremål katalogiseras, och användningen och skicket följs upp. Samlingen utökas endast genom donationer.

Insamlingen av bruksföremål för pedagogiska ändamål inleddes 1987, samma år då museet på Kurala Bybacke grundades. Föremålen används i pedagogiskt syfte då man på ett åskådliggöra gamla arbetsmetoder, seder och bruk. Också museibesökarna kan använda föremålen. Med hjälp av brukssamlingen bevaras immateriellt kulturarv.

Brukssamlingen finns på Kurala Bybacke, där museiverksamheten berättar om livet i en landsortsby på 1940- och 50-talen. Därför härrör största delen av samlingen till 1900-talets lantbruk och hushåll. Brukssamlingen används dock i alla Museicentralens museer i olika evenemang och utställningar. Föremål lånas även ut till andra museer.