Föremålssamlingen

I Åbo museicentralens kulturhistoriska samlingar ingår ca 280 000 objekt. Föremålen har mottagits som donationer, insamlats eller köpts in sedan början av 1880-talet. Grunden för samlingen utgörs av föremål från stånds- och borgarhem i Åbo och Egentliga Finland samt från herrgårdar från trakten. 

Merparten av objekten i samlingen finns i museets lager. I de permanenta utställningarna samt i visstidsutställningarna i bl.a. Åbo slott, Hantverksmuseet på Klosterbacken och Apoteksmuseet kan man se delar av samlingarna utställda. 

I Museicentralens kulturhistoriska samlingar finns material från alla delar av människolivet. De utökas enligt riktlinjerna i museets samlingspolitik samt i enlighet med det nationella dokumentations- och samlingssamarbetet TAKO. Tyngdpunkten för Museicentralens insamlingsverksamhet är Åbo och Egentliga Finland.

Mer än 30 000 objekt ur Museicentralens samlingar finns i det nationella digitala bibliotekets webbtjänst Finna. De digitalt tillgängliga samlingarna utökas kontinuerligt både med nyförvärv och med digitalisering av äldre material.