Konstsamlingen

Ta kontakt

Åbo stad har en förnäm konstsamling, med rötter djupt i stadens historia. I dagens verksamhet och anskaffningar är blicken fäst på den levande samtiden. I dags dato ingår ca 10 000 konstverk i stadens konstsamling.

Merparten av konstverken är placerade i offentliga utrymmen såsom skolor och ämbetsverk, till glädje för stadsborna i deras vardag. Ytterligare visas delar av konstsamlingen ofta i utställningar till exempel i Wäinö Aaltonens museum och Åbo slott.

I Åbo stads konstsamling ingår dessutom över 100 utomhusskulpturer.