Kulturväxterna

Museer bevarar också levande samlingar. Åbo museicentrals samling av kulturväxter är en levande genbank. I den ingår tills vidare Bybackens dekorations- och nyttoväxter.

I samlingen ingår förutom Kurala Bybackes ursprungliga växter även perenner och krukväxter från Egentliga Finland. Dessa har insamlats systematiskt sedan 1990-talet. I fortsättningen utökas samlingen även med gamla arter av ettåriga bruksväxter. På så sätt bildar den ett representativt genomsnitt av trädgårdsodling i regionen under medlet av 1900-talet. 

Med traditionsväxter avses i detta sammanhang växtarter och -bestånd som odlats under lång tid, och därför anpassats väl till lokala omständigheter. De är en del av den lokala historien och traditionen. Genom att odla traditionsväxter upprätthåller museet naturens mångsidighet och det lokala kulturlandskapet. 

 

Besöksadress: 

Jahnvägen 45
20540 Åbo

Telefon:

Info 02 262 0420
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
museokeskus@turku.fi
kylamaki@turku.fi

Öppettider

Öppettider
30.5.2022 - 14.8.2022
mån - sön 10:00 - 18:00
Öppettider
15.8.2022 - 28.8.2022
ons - sön 10:00 - 18:00
Friluftsområdet
Öppen 24/7

Avvikande öppettider

Dagen före midsommarafton
23.6.2022
10:00 - 15:00
Midsommarhelgen
24.6.2022 - 26.6.2022
Stängd