Naturvetenskapliga samlingen

Åbo museicentral har en omfattande naturvetenskaplig samling. För utökning och vård av samlingen svarar Biologiska museet. Till den hör ca 1 200 ryggradsdjur, närmast fåglar och däggdjur, samt ca 12 000 ryggradslösa arter. Dessutom ingår några tusen naturfotografier, merparten av vilka har mottagits som donationer av amatörfotografer. 

Till den naturvetenskapliga samlingen hör även ägg och växter. Proven av ryggradsdjur består närmast av uppstoppade djur, som insamlats genom museets egen verksamhet samt genom donationer. Museet begår inte aktiv insamlingsverksamhet av uppstoppade djur, men tar emot donationer till samlingen. 

Samlingen av ryggradslösa prover utgörs av egen insamlingsverksamhet samt donationer. Till museets mest betydande insektsamlingar hör den Soiniska samlingen, som består av inhemska fjärilar, samt av Vastamäkisamlingen, som består av tropiska insekter. Ett brett urval av den senare visas visas i Biologiska museet.

 

Fråga mer

Nyckelord: