Achim Kühn: Harmoni

Achim Kühn: Harmoni

Achim Kühns (f. 1942) Harmoni är ett utmärkt exempel på hur fint den omgivande miljön, moderna tekniska lösningar och den konstnärliga fantasin kan kombineras. Under de mörka årstiderna belyses skulpturen och i maj–oktober, när Aura å flyter fri från isen, är skulpturen en fontän. Åvattnet pumpas genom ett rörsystem i skulpturens hölje upp i konstverkets övre delar, där det rinner fritt ner genom munstycken i valfenan. 

Den övre delen av konstverket, som påminner om en valstjärt, är nästan sju meter bred och består av 280 handsmidda skivor i ädelstål. De elektrolytiskt behandlade stålskivorna skiner i mångskiftande och levande färger. Framställningstekniken är utvecklad i Tyskland.

Som fundament för fontänen fungerar sockeln till en gammal hamnkran, och konstverket sammanlänkas både tematiskt och geografiskt med Åbos maritima historia. Bland stadsborna kallas Harmoni populärt för ”Valstjärten”. 

Konstverket skaffades till Åbo stads konstsamlingar i samband med stiftelsen Pro Culturas miljökonstprojekt. Konstverket har finansierats och stötts av Metra Ab, Wärtsilä Diesel Ab, Oy Turku Energia Ab, Oy Hotell Marina Ab, Arctia Hotel Ateljee, MV-rakennusyhtiö Juslenius, Kvaerner Masa-Yards, ABB Installaatiot Ab, Åbo Frilager Ab, Finnair och TS-Yhtymä.

 

Nyckelord: