Alice Baillaud: Life Cycle

Alice Baillaud: Life Cycle

Life Cycle av den franska konstnären Alice Baillaud (f. 1975) är planerad för Kaskenlinna sjukhus. Konstverket visar livets cykliska gång i form av människosilhuetter i olika livsfaser, jämte planteringar som lever med årstiderna. I konstverket ses en mor som bär på sitt barn, en yngling, samt ett äldre par som ömt vänder sig mot varandra. Siluetternas sidor är tillverkade av cortenstål och spegelstål. Spegelsidan reflekterar omgivningen och människorna som rör sig på sjukhusområdet. 

Baillauds verk och björkarna som är planterade i samband med det bryter måttskalorna mellan gården och den massiva sjukhusbyggnaden. Konstnären har eftersträvat en landskapsmässig och tematiskt harmonisk helhet, som lever med årstiderna och tiden.

Life Cycle är förverkligad i samarbete mellan Åbo stad och den franska organisationen Art dans la Cité. Art dans la Cité producerar nutidskonst för sjukhus runtom i världen. Alice Bauillaud är konstnär och landskapsarkitekt.

 

 

Nyckelord: