Carl Eneas Sjöstrand: Minnesmärke över H. G. Porthan

Carl Eneas Sjöstrand: Minnesmärke över H. G. Porthan

Statyn föreställande Henrik Gabriel Porthan (1739–1804), formgiven av Carl Eneas Sjöstrand (1828–1906), är det första minnesmärket i Finland som finansierats genom en nationalinsamling. Den avtäcktes i högtidliga former den 9 september 1864.

Henrik Gabriel Porthan var en betydande akademiker, insatt i finsk historia, kultur och geografi. Han främjade idén om en finsk nation. Under sin livstid utmärkte han sig inom forskning i finsk kultur: folkdiktning, filologi, arkeologi, kyrkohistoria och geografi.

Sjöstrand formgav minnesmärket i Rom, och lät gjuta det i München år 1860. Finska litteratursällskapet hade instruerat konstnären att göra en staty som ”till stil och storlek är värdig och lämplig för en sådan man”. Sjöstrands skulptur är en fortsättning på en lång tradition av statyer föreställande forskare och filosofer, avbildade sittande eftertänksamma med ett skrivdon i handen. 

I enlighet med traditionen för klassiska personmonument finns i sockeln en serie bilder som återger H. G. Porthans livshistoria samt en inskription som hedrar hans gärningar. I runda medaljonger infällda i den högra sidan av sockeln hittar man allegorier över vetenskapen och historian, till vänster finns medaljonger med reliefer föreställande forskaren och skriftställaren Johan Jakob Tengström samt poeten och professorn Franz Mikael Franzén. Infälld i sockelns framsida finns en rektangulär bronsplatta med Finlands vapen, uppburet av två änglar med facklor, som kan ses som symboler för upplysning och vetenskapens anda. 

C. E. Sjöstrand, född i Stockholm, var son till en konstnär. Han verkade i Finska konstföreningens ritskola från och med medlet av 1860-talet. Hans konstnärliga produktion utvecklades i strömningarna mellan de klassiska idealen och nationalromantiska tankebanor. Flera av hans centrala verk avbildar motiv ur nationaleposet Kalevala. 

Foto: TMK/Tatiana Tolonen