Eero Merimaa: Några teknoblommor

Eero Merimaa: Några teknoblommor

  • 2011 
  • stål, polykarbonat, färgfilmer, led-ljus, rörelsesensorer
  • Raunistula, Aura ås strand (länken öppnar Open Street Map i en ny flik)

Vid den populära friluftsleden längs med åstranden i Raunistula finns Eero Merimaas (f. 1976) brukskonstverk Några teknoblommor. Skulpturen består av färgljuslyktor försedda med rörelsesensorer. Lyktorna böjer sig liksom blommor mot vandringsleden och ån. 

Konstverkets ljus är kopplat till gatljusnätet, och de fungerar under skymningstid och i mörker. Konstverket lyser och livar upp friluftsleden i synnerhet på kvällarna och vintertid, men också dagtid och på sommaren är ”teknoblomrabatten” ett humoristiskt och överraskande element i landskapet. 

Merimaa, som blev färdig från Åbo Konstakademi år 2002, kombinerar fördomsfritt olika material. Han arbetar med skulptur, teckning och video som media. I sin konst behandlar han ofta observationernas dialog – till exempel Några teknoblommor kopplar observationen till en del av betraktarens fysiska upplevelse.

Några teknoblommor förverkligades som en del av brukskonstprojektet Centralparken för kulturmotion under kulturhuvudstadsåret 2011. Projektets målsättning var att främja stadsbornas fysiska, själsliga och sociala välmående samt att utveckla området kring Aura å. Ytterligare en målsättning var att sammanlänka kultur och motion. De övriga konstverken som förverkligades var Oona Tikkaojas Kurragömma och Sakari Peltolas Koja och hårt ben. Konstverken införlivades senare i Åbo stads konstsamling. 

 

Stadsdel/Område: