Ger C. Bout: The Transparent Dream

Ger C. Bout: The Transparent Dream

  • 1996
  • galvaniserat ståltrådsnät
  • Konstverket har på grund av arkeologiska utgrävningar magasinerats den 16.9.2020. Det kommer inte att återställas på sin ursprungliga plats på museet Aboa Vetus & Ars Novas gård. Åbo museicentral kartlägger som bäst en ny plats för konstverket.

Ger C. Bouts (f. 1950) miljökonstverk i galvaniserat ståltrådsnät är en tredimensionell modell som har formen av ett traditionellt finskt trähus. Med modellen har konstnären strävat efter att undersöka rummets och arkitekturens grundbegrepp. En transparent mormorsstuga med två rum förkroppsligar småhusarkitekturens idé. Bouts konstverk påminner mera om en tredimensionell, symmetrisk ritning än om det småhus som under trähusens guldålder var mången finländares dröm. 

Ger C. Bout är arkitekt till utbildningen. Hans konst kännetecknas av projekt som kombinerar olika konstgebit.

Konstverket skaffades till Åbo i samband med stiftelsen Pro Culturas miljökonstprojekt.

 

 

Nyckelord: