Gösta Wahlroos, Tove Schalin, Mikko Merikallio och Jukka Kilpi: Från vatten till vatten

Gösta Wahlroos, Tove Schalin, Mikko Merikallio och Jukka Kilpi: Från vatten till vatten

Springbrunnen Från vatten till vatten är tillverkad med anledning av Åbo Vattenförsörjning Ab:s hundraårsjubileum, och den avtäcktes på vattenverkets gård den 28 augusti 1998.

Skulpturen är tillverkad av Åbo Vattenförsörjning Ab:s personal. För idén står Gösta Wahlroos, formgivning av Tove Schalin, planering av Mikko Merikallio, förverkligande av Jukka Kilpi och elarbete av Seppo Mäntynen. Skulpturen föreställer vattnets betydelse både för Åbo, som ligger längs med Aura ås stränder, och företaget Åbo Vattenförsörjning Ab.

Från vatten till vatten införlivades i Åbo stads konstsamlingar på våren 2018, efter bolagiseringen av vattenförsörjningen föregående år.

 


 

Stadsdel/Område: