Jarkko Roth: Skyddad tillväxt

Jarkko Roth: Skyddad tillväxt

Skulpturen Skyddad tillväxt, som avbildar ett groende nytt skott i skyddet av två skalhalvor, symboliserar början på någonting nytt. Konstverket är en gåva till Åbo stad av byggbyrån Kivikartio Ab med anledning av bolagets 40-årsjubileum. Skulpturen överlämnades på Kivikartios vägnar av industrirådet Pauli Lappalainen till staden. Enligt Lappalainen symboliserar konstverket den skyddade tillväxtmiljö som Åbo stad erbjuder växande företag. Skulpturen avtäcktes den 4 februari 1985. 

Numera kan den skyddade tillväxten tänkas hänvisa till den moderna stadens utmaningar i att kombinera en fungerande infrastruktur med stadsbornas mångahanda behov.

Den sju ton tunga skulpturen är tillverkad i Vehmais rödgranit, en bergart från konstnären Jarkko Roths (f. 1943) hemtrakter. 

Kuva: Turun museokeskus