Jouna Karsi och Suvi Solkio: Bo

Jouna Karsi och Suvi Solkio: Bo

  • 2017
  • ljusrör, svetsad stödkonstruktion
  • flygfyren i Pansio (länken öppnar Open Street Map i en ny flik)

I Pansio, på en kulle omgivne av skog, finns Jouna Karsis (f. 1980) och Suvi Solkios (f. 1978) ljuskonstverk Bo. Konstverket är förverkligat med stöd från Åbo stads försköningsfond som ett samarbetsprojekt med invånarna i området.

Ljuskonstverket är beläget högst upp i en gammal flygfyr från 1932, nästan 60 meter över havet.

Bo, som ligger i närheten av det före detta flygfältet i Artukais, syns bäst från Hyrköisvägen – ju mörkare tid på dygnet, desto bättre syns ljuskonsten. Bo härmar fyrens gamla uppgift som vägvisare, men namnet syftar till naturen. Strukturen kan ses som ett träd med ett fågelbo i toppen. Konstverket, ett landmärke i Pansio, avtäcktes på Åbodagen den 17 september 2017.

 

 

Stadsdel/Område: