Jussi Vikainen: Minnesmärke över slaget vid Summa

Jussi Vikainen: Minnesmärke över slaget vid Summa

Skulptören Jussi Vikainens (1907–1992) granitskulptur Minnesmärke över slaget vid Summa restes år 1965 på initiativ av Summas traditionskommitté i Egentliga Finland till minnet av slagen under vinterkriget 1939–1940. Politisk verksamhet var livlig under tiden då minnesmärket restes, och flera krigsminnesmärken restes även i Åbos stadsbild. 

Vikainens skulptur avbildar både den enorma förödelsen förorsakad av artilleribeskjutningen, och ett hopp ingivet av två intakta granitpelare. 

Foto: TMK/Toni Kandelin