Kain Tapper: Tidens ström

Kain Tapper: Tidens ström 

Kain Tappers (1930–2004) Tidens ström är ett minnesmärke över passerande stunder, tidigare generationer och platsens föränderliga karaktär. Samtidigt är konstverket en kartmarkering som berättar om det förflutna: Tidens ström markerar linjen där Stortorgets kant låg före Åbo brand år 1827. 

Den stadiga strömmen av vatten löper längs med murens krön för att till slut rinna och försvinna som ett litet vattenfall till marken, och kan tolkas som en symbol över människans begränsade livsbåge. Det nötande vattnet förorsakar erosion, och låt oss kalla detta för en symbol för livets vedermödor.

Under planeringsstadiet föranledde Tappers konstverk en och annan lossad tunga i högljudd och frän protest. Men den levande torgmöbeln med sin lugna ström, där både små och stora stadsbor flottar barkbåtar eller följer med höstlövens färd mot ån, har vunnit de flesta proteströsterna på sin sida. Vem kan väl protestera mot ett fågelbad inne i stenstaden? 

Tidens ström skaffades till Åbo stad i samband med stiftelsen Pro Culturas miljökonstprojekt. 

Foto: TMK/Raakkel Närhi

 

Nyckelord: