Kimmo Ojaniemi: Gaias öga

Kimmo Ojaniemi: Gaias öga

Gaias öga är ett ljuskonstverk inneslutet i Kvarntunnelns betongvägg. Konstverket skaffades till Åbo stad i samband med stiftelsen Pro Culturas miljökonstprojekt. 

Idén till Kimmo Ojaniemis (f. 1957) verk har sitt ursprung i biokemisten James Lovelocks Gaiateori från 1960-talet, där livet självt antas påverka jordens biosfär för att skapa och upprätthålla goda livsförhållanden. I den grekiska mytologin är Gaia jordens gudinna och skyddsande. 

Med sitt konstverk vill Ojaniemi rikta vår uppmärksamhet på förhållandet mellan människan och naturen. Ögat iakktar den livliga trafiken i en tunnel insprängd i berget. 

Gaias öga har sponsorerats av Maa ja Vesi Ab, Suomisen konepaja Ab, Kalliorakennus Ab, Euroneon Ab, Åbo stad. 

Foto: TMK/Roni Lehti