Kimmo Ojaniemi: Kunskapens pyramid

Kimmo Ojaniemi: Kunskapens pyramid

Kunskapens pyramid är ett miljökonstverk, som förvärvades i samband med tekniska yrkesskolans 10-årsjubileum.

Kimmo Ojaniemis (f. 1957) konstverk består av en del ovan jord och en del under jorden. Ovan jorden står en pyramid uppburen av fyra pelare. Under jorden finns ett kubformat element gjutet i betong, som innehåller sandblästrade och lackade gamla verkstadsmaskiner. Maskinerna var en donation av vänorten Göteborg under bristtiderna efter kriget. De tekniskt föråldrade maskinerna kan ses genom att glas i marknivå. 

Miljökonstverket, som avtäcktes år 1996, är förverkligat i samarbete mellan yrkesinstitutets elever och konstnären. Kunskapens pyramid är en del av stiftelsen Pro Culturas miljökonstprojekt.

Foto: TMK/Timo Jerkku
Foto: TMK/Timo Jerkku

 

Stadsdel/Område: