Laila Pullinen: Ikaros

Laila Pullinen: Ikaros

I konstnärsprofessor Laila Pullinens (1933–2015) skulptur Ikaros förenas tankens, drömmens och flygandets lätthet med tyngden av jordens dragningskraft. Den lyriskt kraftfulla skulpturen är en hänvisning till den grekiska antikens mytologi: för att kunna glida bort från ön Kreta tillverkade uppfinnaren Daidalos vingar till sig själv och sin son. Fadern varnade sonen för att flyga för nära solen, men Ikaros lyssnade inte till sin fars varningar. Vingarna smälte av hettan från solen och Ikaros störtade till döden. Vingen påminner oss dels om det mänskliga och viktiga i att drömma och sträva mot höjderna, dels om risken för att falla och misslyckas.

Pullinens skulptur kan, förutom ur ett mytologiskt och symboliskt perspektiv, även granskas med utgångspunkt i materialet. I granitverket turas blankpolerade ytor om med fjäderlika räfflade och grova ställen. Skulpturen kallar den förbipasserande till närmare betraktelse och studerande. Från Auragatan kan man iaktta skulpturens lätta vingform. Närmare betraktat urskiljer man detaljerna i det skickligt utförda, grova stenarbetet.

Både sockeln, gjord av Loimaan Kivi Ab, och skulpturen är tillverkade i rödsvart granit. Skulpturen, som för första gången visades för allmänheten år 2012, är förvärvad med medel ur stadens försköningsfond. Laila Pullinen, som räknas till en av landets främsta skulptörer, fanns redan då väl representerad i stadens konstsamling. Ikaros är dock det första utomhuskonstverk av Pullinen i Åbo.

Foto: TMK/Toni Kandelin

 

Nyckelord: