Leena Ikonen: Isslöja

Leena Ikonen: Isslöja

I närheten av Tomasbron finns Leena Ikonens (f. 1964) konstverk Isslöja. Konstruktionen i syrafast stål är förankrade i bergväggen. Konstverket är en naturlig fortsättning på urberget, då det tack vare det konstnärligt geometriska uttrycket och materialvalet påminner om en frusen bergvägg. Det vita stålet och spotlighten accentuerar det visuella uttrycket isynnerhet nattetid. 

Konstverket skaffades till Åbo stad i samband med stiftelsen Pro Culturas miljökonstprojekt. 

 

Nyckelord: