Maaria Wirkkala: Kunskapens tecken

Maaria Wirkkala: Kunskapens tecken (Minnesmärke över Akademien i Åbo)

Konstnären Maaria Wirkkalas (f. 1954) tredelade konsthelhet Kunskapens tecken är ett minnesmärke över det gamla akademihuset, den tidigare Åbo Akademi samt akademins arvtagare, dagens kunskapstörstande forskare, som fortfarande förenas av samma upptäckarglädje och vetskapens törst. 

Minnesmärket understryker det immateriella och reflekterar över många tider och situationer. Framför Akademihuset i kullerstensytan finns en upplyst bronscirkel, i gaveln på det gamla landshövdingens magasin projiceras en videoupptagning som dokumenterar människor i universitetets aula, och i ett fönster i akademihuset lyser ett ljus i forskarens kammare. På ett sätt som är typiskt för nutidskonsten är avsikten inte att påverka betraktaren på samma sätt varje gång, utan det verkar utgående från prestigemiljöns och det dagligen föränderliga videoupptagningens förutsättningar. Kunskapens tecken hänvisar till många olika tidsnivåer, och är en fascinerande förening av det förflutna och nuet.

Konstverket beställdes efter en tävling, och det förverkligades i samarbete mellan Åbo och Helsingfors universitet, Åbo Akademi och staden. Kunskapens tecken är administrativt en annorlunda helhet, eftersom delarna ägs och upprätthålls av olika organisationer. Den uppvärmda bronscirkeln med en inskription, som i solnedgången nästan glöder på den historiska platsen, är på Åbo stads ansvar. 

Foto: TMK/Toni Kandelin