Maarit Nissilä: På vägen

Maarit Nissilä: På vägen

Maarit Nissiläs (f. 1952) På vägen hänvisar till stadsdelen Lillheikkiläs historia. I området, som fordom beboddes av backstugusittare, fanns värdshus där resande möttes och skapade nya kontakter och bekantskaper. 

Skulpturen är placerad i en vägkorsning. Två kubistiska figurer sitter på en bänk, vända mot varandra liksom i samtal. Det är svårt att avgöra om de precis har slagit sig ner, eller just ska till att resa sig och ta avsked. Skulpturen lyfter fram det alltid lika aktuella temat att mötas. 

Konstverket beställdes av Åbonejdens Andelsbank på förslag av backstusittarföreningen i Lillheikkilä, och den restes på sin nuvarande plats år 1985. 

Foto: TMK/Raakkel Närhi

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: