Mariella Bettineschi: Carro Celeste

Mariella Bettineschi: Carro Celeste

Italienska konstnären Mariella Bettineschis (f. 1948) Carro Celeste, eller ”Den himmelska vagnen” öser ur popkonstens och konstruktivismens traditioner. Den koboltblåa vagnen skapar en surrealistisk illusion av ett färdmedel i rörelse på väg ner för backen. Konstverket på hjul är dock stadigt förankrat i marken med väl gömda stödkonstruktioner. 

Bettineschi önskade knyta sitt konstverk till den finska kulturen och de nordiska folkens mytologi. Konstellationen Stora Björn, Ursa Major, spelar en viktig roll i den finsk-ugriska mytologin. På italienska heter den Carro Celeste, den himmelska vagnen. Den blåa färgen reflekterar sjöarnas och den blåa himlens Finland.

Konstverket skaffades till Åbo stad i samband med stiftelsen Pro Culturas miljökonstprojekt.

 

 

Nyckelord: