Merja Pitkänen: Pärlor

Merja Pitkänen: Pärlor

Merja Pitkänens (f. 1958) Pärlor består av fyra ståldroppar i olika storlek och form. Pärlornas ytor reflekterar sin omgivning och lever med väderlek och ljus. Stålet hänvisar till teknologi, medan formerna, som påminner om vattendroppar eller strandstenar, för tankarna till naturmiljöns betydelse och värde. 

Konstverket är en hyllning till Aura ås och havets betydelse för Åbo och Egentliga Finland. Konstnären har velat väcka positiva tankar hos de passerande om den omgivande miljön, och lägga märke till alla pärlor som finns i Åbo och längs med ån.

Merja Pitkänen är en aboensisk skulptör, som är känd framför allt för vardagliga ting gjutna i brons och järn, som kommentarer till vardagens betydelsefullhet och särdrag.

Pärlor är en gåva av Elomatic Ab till företagets grundare och styrelseordförande Ari Elo. Konstverket finns framför företagets huvudkontor vid Aura åns östra strand. Elomatic har donerat skulpturen till Åbo stads konstsamling. 

Foto: TMK/Raakkel Närhi