Micha Ullman: Nord

Micha Ullman: Nord

Micha Ullmans (f. 1939) miljökonstverk Nord är ett minnesmärke över områdets historia. Konstverket hör till de verk som skaffades till Åbo stads konstsamling i samband med stiftelsen Pro Culturas miljökonstprojekt, och de för en dialog med platsernas historia. På Varvstorget fanns tidigare ett båtvarv, och granitelementen, som reser sig i olika höjd över markytan, kan ses som hänvisning till pålar som används i båtbygge. Granitblocken bildar ett fiktivt skeppsskrov, liksom en hedersbetygelse till alla de fartyg som glidit längs med ån ut mot världshaven.

Granitblocken lämpar sig utmärkt som rastplatser, och området som de avgränsar är lätt att utnyttja i olika kulturevenemang. Åbo yrkeshögskolas Konstakademi och Sigynsalen ligger lämpligt placerade vid Varvstorget.

Konstverket har sponsorerats av The Israel Phoenix Assurance Company Ltd, Loimaan Kivi Ab, Hartela Ab, Elomatic-Yhtiöt, Turun Tilikeskus Ab och Pizzeria Dennis Ab.

Foto: TMK/Timo Jerkku

 

Nyckelord: