Miina Äkkijyrkkä: Sweet Yellow Melon

Miina Äkkijyrkkä: Sweet Yellow Melon

På Åbo huvudbibliotekets innergård betar en gul kalv, Miina Äkkijyrkkäs (f. 1949) Sweet Yellow Melon. Konstverket kombinerar ett tungt industrimaterial med ett för konstnären typiskt tema: en lite klumpig men känslig vårkalv. 

Kalven kan skönjas representera frihetens och nyfikenhetens ideal, värden som också biblioteken förmedlar i sin verksamhet. I Äkkijyrkkäs behandling har de stela och tunga stålbjälkarna på ett glädjefullt sätt blivit kroppen till en yster kalv. Det solgula konstverket påminner om början på ett nytt liv, och Sweet Yellow Melons livsbejakande kraft tilltalar såväl gammal som ung.

Miina Äkkijyrkkäs skulptur är ett av flera offentliga konstverk, som avtäcktes under kulturhuvudstadsåret 2011.

Foto: TMK/Ninna Pulli