Niilo Savia: Trumslagarna

Niilo Savia: Trumslagarna

Skulpturen Trumslagarna, som restes med stöd av medel donerade av Björneborgs regements gille, är belägen på Åbos gamla kasernområde. Niilo Savias (1903–1976) konstverk är en påminnelse om regementets långa traditioner och det ljudlandskap som flyttade med Björneborgs brigad från Åbo till Säkylä år 1963. Skulpturen avtäcktes på Björneborgarnas dag den 7 augusti 1966. 

Flera av de offentliga konstverken i Åbos stadsbild hedrar både lokalt och nationellt betydelsefulla personer och händelser. I denna skulptur symboliseras Björneborgs brigads historia av två soldater, som hängivna sin uppgift trummar med stundens allvar. En tvilling till skulpturen finns på Huovinrinnes garnisonsområde i Säkylä.