Nina Sailo: Lotta Svärd

Nina Sailo: Lotta Svärd

Nina Sailos (1906–1998) skulptur är en hedersbetygelse till det värdefulla arbete som utfördes av Lotta Svärd-organisationen. Nästan en kvartsmiljon finska kvinnor tjänade fosterlandet i organisationens verksamhet under åren 1921–1944.

Statyn restes av Åbonejdens Lottatraditionsförening år 2001, 80 år efter grundandet av organisationen Lotta Svärd. Bronsskulpturen är den andra avgjutningen av Sailos skulptur, den första finns i Villmanstrand. 

Nina Sailos Lotta Svärd är det enda offentliga konstverk i Åbos stadsbild som rests enkom till minnet av kvinnors verksamhet. 

Foto: TMK/Tatiana Tolonen