Pekka Paikkari: Igloo

Pekka Paikkari: Igloo

  • 2011 
  • keramik
  • Trätorget, parkeringsgrottans ventilationsbyggnad

Igloo består av olika stora asymmetriska keramikplattor, vars ytor påminner om krackelerande is eller ett stort pussel. Plattornas levande form har uppstått genom att först på keramiktillverkaren IDOs fabriksgolv gjuta leran i hela stycken med samma mått som väggarna. Därefter har leran fått torka långsamt och krackelera och spricka på ett materialtypiskt sätt. Sedan har styckena glaserats och bränts i 230 grader. Konstverkets totala yta är ca 80 m².

Den skinande vita Igloo för tankarna till fruset vatten, snö och kyla. Samtidigt påminner konstverket om materialets natur och framställningsprocess, den sprickande lerans formspråk och värmens inverkan.

Skulptören Pekka Paikkari (f. 1960) arbetar på Arabias konstavdelning i Helsingfors. Han har arbetat såväl med serietillverkade produkter som med unik keramik. Igloo är Paikkaris första offentliga verk i Åbo. Konstnären önskar att Åboborna med hjälp av konstverket åter kunde hitta till Trätorget och ta det i bruk som ett av stadens urbana vardagsrum.

Igloo färdigställdes under kulturhuvudstadsåret 2011 som en del av projektet Keramik i staden. 

Foto: TMK/Martti Puhakka

 

Nyckelord: