Raimo Utriainen: Isbelagt hav

Raimo Utriainen: Isbelagt hav

Bronsskulpturen Isbelagt hav av Raimo Utriainen (1927–1994) restes av Åbo stad år 1961 till vintersjöfartens ära. Konstverket finns vid Aura å nära hamnen, där handels- och fraktfartyg har trafikerat i århundraden. Ingraverat i sockeln finns namnet på grundaren av ångbåtsaktiebolaget Bore, sjökapten August Uppman. Bore, eller Rettig Group Ltd., var banbrytare inom vintersjöfarten i Åbo. 

I Utriainens skulptur står två kraftiga sjömansfigurer med kantiga anletsdrag i fören på ett fartyg och spanar ut mot havet. Den andra har lyft handen liksom för att skydda ansiktet mot en piskande vind. Bronsskulpturens stadigt vertikala gestalter för tankarna till erfarna sjöfarare, som under sin vakt inte låter sig rubbas av det sämsta av väder. 

Foto: TMK/Tatiana Tolonen