Sakari Peltola: Koja och hårt ben

Sakari Peltola: Koja och hårt ben

  • 2011 (2003)
  • Hårt ben: grågranit
  • Koja: svart diabas
  • Nummisbackens strand (länken öppnar Open Street Map i en ny flik)

Skulptören Sakari Peltolas (f. 1972) brukskonstverk Koja och hårt ben vid Nummisbackens strand bjuder på en rastplats för både joggare och husdjur. Konstverket tänjer på ramarna för hur vi är vana vid att se offentlig konst, eftersom det går att till exempel stretcha mot skulpturen eller slå sig ner på det.

Skulpturens polerade ytor, tydliga formspråk och avskalade färgpalett möter det omgivande parkområdets levande grönska. Det monumentala tuggbenet är tillverkat av grågranit, och den lilla hundkojan är huggen i svart diabas. Helheten förverkligades som en del av kulturhuvudstadsårets projekt Centralparken för kulturmotion, och det avtäcktes år 2011.

Sakari Peltola blev färdig från konstskolan i Kankaanpää år 1998. Till hans produktion hör sten-, brons- och träskulptur samt konst i blandtekniker. Gemensamt är ett drag av varm humor. Koja och hårt ben hr formgivits med glimten i ögat, och i namnet ingår en ordlek som är typisk för Peltola.

Till projektet Centralparken för kulturmotion hör även Eero Merimaas Några teknoblommor och Oona Tikkaojas Kurragömma. Målet med projektet var att främja stadsbornas fysiska, själsliga och sociala välbefinnande och samtidigt utveckla miljön runt Aura å. Dessutom strävade man efter att kombinera kultur med motion. 

Foto: TMK/Toni Kandelin

 

Stadsdel/Område: