Into Saxelin: Lekande barn

Into Saxelin: Lekande barn

I skulpturgruppen Lekande barn, monterad på en stödvägg i betong, finns tio figurer i fem olika delar. Konstverket med barnmotiv är en metafor över kultur- och näringslivets olika delområden.

Barnen, som avbildas i par, representerar förutom konsten även jakt och jordbruk (med pilbågen och hackan som tecken), handel och hemslöjd (vågen och spinnrocken), samt fiske och sjöfart (fiskar och fartyg). Skulptören Into Saxelin (1883–1927) representerade nästan klassicismen till sin stil, och han avbildade ofta kvinnor och barn i sina skulpturer.

Reliefen, som avtäcktes år 1968, är en gåva av Turun Kansallis-Osake-Pankki till Åbo stad. Ursprungligen hängde reliefen i ett bostads- och affärshus på Slottsgatan 13, ägt av samma bank.

Foto: TMK/Martti Puhakka

 

Stadsdel/Område: