Simo Helenius: Nyfiken

Simo Helenius: Nyfiken

I skulptören Simo Helenius (f. 1942) verk Nyfiken ser en mansfigur i brons ut att försvinna med huvudet före ner i marken, som om han dyker ner i en brunn.

Gipsskissen till Nyfiken köptes in till Åbo stads konstsamlingar år 1969, och följande år gjöts den i brons. Skulpturen avtäcktes på sin nuvarande plats på Aunelan koulus skolgård år 1973. Placeringen valdes utgående från glad respons man hade fått av barn, som hade sett skulpturen i Wäinö Aaltonens museum. I media ansågs placeringen i närheten av en skola passa bra, eftersom skolbarn förväntas vara nyfikna på att lära sig nya saker. 

Skulpturen präglas av en humor, som man hade gått miste om ifall det ursprungliga namnet Desperation hade stått oförändrat. I och med det nya namnet har konstverket i ett offentligt rum fått en lättsammare dimension.

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: