Tarja Ervasti: Mater Marium

Tarja Ervasti: Mater Marium

Mediakonstverket Mater Marium vid inloppet till Aura å är planerat av ljusplanerare, konstnären Tarja Ervasti (f. 1957). Det bär på ett minne av stadens industriella förflutna, och är en eloge till varvsindustrins långa historia i hamnområdet. Som grund fungerar en musealiserad varvskran. 

Mater Marium förverkligades som ett samarbete mellan stadens kulturbyrå och Stiftelsen Åbo 2011. Projektet har fått stöd av Åbo Hamn och Turku Energia. Konstverket införlivades i Åbo stads konstsamling sommaren 2012.

 

Nyckelord: