Terho Sakki: Fackla

Terho Sakki: Fackla

Fackla är en fontänskulptur med vatten- och ljudeffekter, som består av tre vertikala vingaktiga element. Skulpturen är planerad av Terho Sakki (1930–1997) och springbrunnen av Erkki Melaja. Den abstrakta skulpturen med uppåtväxande former representerar ett för konstnären typiskt kompositionssätt. 

Skulpturen, som finns på Självständighetsplan mellan Åbo Stadsteater och Åbo stads konstmuseum WAM, kan anses symbolisera självständighetens fackla där vattenstrålarna formar lågan. Konstverket kan också tolkas som en metafor för konstens frihet och den upplysande vetenskapen.

Åbo stad ordnade år 1973 en tävling för konstverk för parken mellan museet och teatern. Första pris i inbjudningstävlingen gick till Terho Sakki, och konstverket avtäcktes på Åbodagen den 21 september 1975. Fackla är en donation av Wihuri-stiftelsen till Åbo stad. 

Foto: TMK/Mikaela Lostedt