Terho Sakki: Muserna

Terho Sakki: Muserna

  • 1987
  • brons, sockel i svart granit
  • Koskenniemigatan, Åbo universitets campusområde

Minnesmärket över diktaren och litteraturforskaren Veikko Antero Koskenniemi (1885–1962) visar kvinnotorson, en referens till hellenistiska, konsthistoriskt betydande och med tiden skadade eller förstörda skulpturer. Terho Sakkis (1930–1997) skulptur avbildar antikens muser, sångens, musikens och skaldekonstens gudinnor, kända även som den skapande inspirationens källor.

V. A. Koskenniemi-sällskapet och Åbo stad reste denna tvilling till Terho Sakkis minnesmärke över V. A. Koskenniemi Merikosken muusat (1985), som finns i Uleåborg. Sakki strävade i minnesmärket efter andan av den antika mytologin, som diktaren Koskenniemi beundrade.

Skulpturen, som avtäcktes på universitetsområdet den 25 april 1987, går även under namnet Torso.

Foto: TMK/Raakkel Närhi