Wäinö Aaltonen: Minnesmärke över Aleksis Kivi

Wäinö Aaltonen: Minnesmärke över Aleksis Kivi

Wäinö Aaltonens skulpturhuvud av författaren Aleksis Kivi, som är placerad framför Stadsteaterns byggnad, knyter an till statyn som finns på Järnvägstorget framför Kansallisteatteri i Helsingfors. Monumentet beställdes av Aaltonen efter tävlingar som arrangerades åren 1927–1928 och 1930. Det finns inga bevarade fotografier av Kivi, och hans numera välkända ansiktsdrag har skissats efter teckningar som gjordes vid dödsbädden. Aaltonens skulptur betonar dragen av en lidande konstnär, djupt försjunken i sina tankar, som idealbild av diktaren.

Åbo stad fick utomhusskulpturen av Aleksis Kivi i samband med att Wäinö Aaltonen donerade en gipsskulptur som gjorts på basen av minnesmärket i Helsingfors. Villkoret för donationen var att staden skulle låta gjuta en bronsversion. Minnesmärket var en gåva till Åboborna av staden och Aleksis Kivi-klubben i Åbo.

Minnesmärket över Aleksis Kivi restes ursprungligen den 21 maj 1924 framför Åbo universitets huvudbyggnad, som då låg vid salutorget. Skulpturen flyttades till sin nuvarande plats framför Åbo Stadsteater den 8 september 1962.