Walter Runeberg: Erik Julin

Walter Runeberg: Erik Julin

Stadsapotekaren, kommerserådet Erik Julin (1796–1874) var en brandskyddets pionjär och grundare av Åbo frivilliga brandkår. Walter Runeberg (1838–1920) formgav bysten av Julin redan år 1873, men den fick sin plats i stadsbilden först 75 år senare, då den avtäcktes vid det så kallade Julinska hörnet i samband med Åbo FBK:s 110-årsjubileum år 1948. År 2012 flyttades skulpturen från det livligt trafikerade gathörnet till sin nuvarande plats framför FBK:s hus.

Walter Runebergs skulpturkonst präglas av ett klassiskt formspråk. Hans senare produktion kom dock att få realistiska drag. Skulptören var son till nationalskalden J. L. Runeberg

Foto: TMK/Raakkel Närhi