Walter Runeberg: Minnesmärke över Per Brahe

Walter Runeberg: Minnesmärke över Per Brahe

Walter Runeberg (1838–1920) har i statyn av Per Brahe (1602–1680) avbildat en självsäker styresman. I minnesmärket, som avtäcktes i Braheskvären år 1888, står generalguvernören i parken uppkallad efter honom själv, nära Domkyrkan med blicken riktad mot det gamla Akademihuset. 

Brahe står iförd en barockdräkt med vänster hand lutad mot höften. I höger hand håller han stiftelseurkunden för Åbo Akademi. Betraktaren ser en man som vet hur landet skall styras och utvecklas. I sockeln kan vi läsa de välbekanta orden: IAGH VAR MED LANDETT OCH LANDETT MED MIG WÄÄL TILLFREDS.

Ett minnesmärke över Per Brahe beställdes av Walter Runeberg år 1884. Den första skissen stod färdig i Köpenhamn åren 1884–1885. En särskild nämnd bedömde skissen, och man ansåg att kompositionen och klädedräkten i allmänhet var lyckade, men man önskade mera dignitet, bredd och mustighet, element som Runeberg senare lade till statyn.

Statyn avtäcktes i maj 1888. Över tiotusen personer följde med den festliga ceremonin i Braheskvären. 

Foto: TMK/Raakkel Närhi