Åbo museicentralens vision och verksamhetsidé

Vision

  • Vi erbjuder olika sätt att uppleva Åbo.
  • Vi hittar nya sätt att vara ett museum.

Verksamhetsidé

  • Vi uppmuntrar till nyfikenhet. Tillsammans ivrar vi för dåtidens, nutidens och framtidens Åbo: Museet vill vara med om att skapa ett modernt Åbo, med ett levande förhållande till sin unika historia, sin stadskultur och sitt konstliv.
Nyckelord: