Arkivet

Bra att veta

  • Öppet enligt avtal.

I Museicentralens arkiv finns framför allt material om Åbos och Egentliga Finlands historia och museets forsknings-, utställnings- och publikationsverksamhet. I arkivet finns olika privatarkiv, företagsarkiv och samfundsarkiv, tematiska helheter och enskilda dokument, om till exempel kulturliv, byggnadshistoria och industri. Till exempel utställningsaffischer, byggnadsritningar och utgrävningsberättelser handlar om Museicentralens egen verksamhet.

Förutom dokument hör olika småtryck, kartor och förpackningar till Museicentralens arkiv. Även samlingen med äldre litteratur är en del av arkivet. Arkivet mottar donationer och samlar in material i samband med den egna forsknings- och utställningsverksamheten. 

Besöksadress: 

Fiskaregatan 4
20100 Åbo

Telefon:

stadens växel 02 330 000
02 330 000
E-post: 
museokeskus@turku.fi