Dokumentation

Fråga mera

Samtidsdokumentation samlar in information om vår tids sätt och bruk samt fenomen, som ofta är stadda i snabb förändring eller till och med försvinner. Vi dokumenterar platser i Åbo och deras verksamheter. Informationen och kunskapen bevaras hos oss och den kan utnyttjas både i forsknings- och i utställningsarbete. Dokumentationsarbetet utförs genom intervjuer och fotografering. 

Nyckelord: