TAKO-nätverket

TAKO-samarbetet

Dokumentations- och samlingsarbetet TAKO inleddes i finländska museer år 2009. Målet är att fördela ansvaret för insamling och dokumentation mellan museerna samt att skapa den så kallade Finland-samlingen. TAKO-museerna arbetar i sju pooler. 

Museicentralen deltar aktivt i TAKO-samarbetet i samtidsdokumentation i pool 3 (vardag) och pool 4 (produktion, tjänster och arbetsliv). 

Läs mera om TAKO-arbetet på Nationalmuseets sidor webbplats.