Handbiblioteket

Bra att veta

  • öppet under kontorstid på avtalad tid
  • fjärrlån till andra bibliotek: 6 €/bok + frakt

De viktigaste ämnesområdena som finns representerade i Museicentralens handbibliotek är Finlands historia, lokalhistoria, kulturhistoria, arkeologi,  museologi, konservering, konstindustri och konsthantverk. I biblioteket finns vetenskaplig litteratur och flera regelbundet utkommande publikationer, såsom tidskrifter och publikationsserier. 
 
Biblioteket är avsett främst för internt bruk, men är öppet även för andra. Hemlån beviljas inte. I biblioteket finns några läsplatser och fjärrlån till andra bibliotek är vid behov möjliga. Materialet hittar du i Åbo stadsbiblioteks Vaskidatabas.

Besöksadress: 

Fiskaregatan 4
20100 Åbo

Telefon:

stadens växel 02 330 000
02 330 000
E-post: 
museokeskus@turku.fi