Konservering

Konserveringsenheten sköter om och konserverar framför allt Åbo museicentralens föremåls- och konstsamlingar.

Rådgivning och konsultation

Museicentralens konservatorer ger främst de lokala museerna i Egentliga Finland råd om vård, hantering, bevaring och konservering av föremål. 

Nyckelord: