Konservering av kyrkotextil

Fråga mera 

Konservering av kyrkotextil

Den finska evangelisk-lutherska kyrkans materiella arv omfattar en betydande del av den finska andliga kulturen och kyrkans utveckling. De kyrkliga föremålen och textilierna förtjänar att tas väl omhand. Åbo museicentralens kyrkotextilkonservator erbjuder konserverings-, skötsel-, och rådgivningstjänster. 

Vi erbjuder församlingarna 

  • textilkonservering
  • skötsel av samt reparering och korrigering av brukstextilier
  • rådgivning rörande skötsel, behandling och bevaring av textilier 
  • planering och förverkligande av utställningslösningar 
  • skolning 
  • frakt

Församlingarna kan söka ekonomiskt stöd för konservering från Kyrkostyrelsen. 

 

Besöksadress: 

Fiskaregatan 4
20100 Åbo

Telefon:

stadens växel 02 330 000
02 330 000
E-post: 
museokeskus@turku.fi