Arkeologisk verksamhet i landskapet

Fråga mer

Åbo museicentrals arkeologiska verksamhet sträcker sig över hela Egentliga Finland. Området är rikt på fornlämningar. I detta nu känner vi till ca 3000 fasta fornlämningar, och antalet växer hela tiden. Du hittar aktuell information om alla fornlämningar i Egentliga Finland i det nationella fornlämningsregistret, som upprätthålls av Museiverket.

Fornlämningarna utgör det äldsta lagret i vårt kulturlandskap. I Egentliga Finland finns fornlämningar från förhistoriens alla tidsperioder (ca 8000 f.v.t. – 1150 e.v.t.) och från historisk tid (1150 e.v.t. –). Fasta fornlämningar utgörs av bland annat boplatser, begravningsplatser, gravrösen, offerplatser, fornborgar, försvarsanläggningar, fångst- och fiskekonstruktioner, ryssugnar och jungfrudanser.

Fornminneslagen ger automatiskt skydd åt alla fornlämningar, och inga enskilda åtgärder behövs för fredande. Fornminneslagen (295/63) förutsätter, att fasta fornlämningar beaktas i all planering av markanvändning.

I Museicentralens arkeologiska verksamhet ingår flera olika skydds- och forskningsuppgifter.