Publikationer

Bläddra i den nyaste bokkatalogen

Försäljning och beställningar

Åbo museicentral ger ut ca fem titlar om året, med upplagor mellan 500 och 3000 exemplar. 

Museets publikationsverksamhet består av följande serier

I Publikationer (Julkaisuja) -serien utkommer forskningar angående Åbos och Egentliga Finlands historia.

I årsskriftsserien ABOA publiceras artiklar till exempel om museets samlingar och övrig verksamhet. Den första årsboken gavs ut redan 1935 med namnet Åbo stads historiska museums årsskrift

Guideböckerna är en central del av publikarbetet. De sporrar museibesökarna till att upptäcka museerna på egen hand. Utställningspublikationer och -kataloger presenterar föremål och bakgrunder till specialutställningar i museerna.